Gør gode bestyrelser bedre

Se video

Styrk din bestyrelse. Og udnyt dens potentialer.

 

BoardWise er et lettilgængeligt online evalueringsværktøj, der er baseret på nøje udvalgte spørgsmål. De enkelte bestyrelsesmedlemmer får tilsendt undersøgelsen og svarer anonymt. Resultatet præsenteres herefter i en gra sk overskuelig rapport, der giver bestyrelsen et solidt indblik i aktuelle problemstillinger og potentialer.

 

BoardWise giver dermed et objektivt øjebliksbillede af bestyrelsens tilstand og et oplyst handlingsgrundlag for det videre arbejde – en præcis pejling, der skaber øjeblikkelig e ekt. Boardwise gør gode bestyrelser bedre.

Kontakt: Bo Bræmer
Tel: +45 22 69 80 70
info@boardwise.dk