BoardWise
 • Styrk din bestyrelse og forløs potentialerne!

  BoardWise er et lettilgængeligt online evalueringsværktøj, der er baseret på nøje udvalgte spørgsmål. De enkelte bestyrelsesmedlemmer får tilsendt undersøgelsen og svarer anonymt. Resultatet præsenteres herefter i en grafisk overskuelig rapport, der giver bestyrelsen et solidt indblik i aktuelle problemstillinger og potentialer.
  BoardWise giver dermed et objektivt øjebliksbillede af bestyrelsens tilstand og et oplyst handlingsgrundlag for det videre arbejde - en præcis pejling, der skaber øjeblikkelig effekt.

 • Styrk værdien af bestyrelsesarbejdet!

  Bestyrelsens rolle og ansvar er i øjeblikket til kritisk debat - og flere og flere bestyrelser arbejder med evalueringer. Analyser påviser, at jo mere formaliserede og systematiserede bestyrelsesevalueringer er, jo større værdi skaber de reelt for bestyrelsen og dermed for virksomheden.
  BoardWise bestyrelsesevaluering kommer systematisk omkring alle de vigtigste aspekter af bestyrelsens arbejde. Det giver bestyrelsen et overblik over alle relevante handlingspunkter – og afsæt for at øge værdien af bestyrelsesarbejdet.

  "Mange bestyrelser arbejder allerede med løbende selvevaluering. Men ofte foregår det knap så stringent, og det er noget, man gør fra gang til gang. Et værktøj som BoardWise formaliserer processen og beriger i høj grad bestyrelsens arbejde."

  Peter Maigaard, Director i Polaris Private Equity

 • Få et præcist øjebliksbillede!

  BoardWise bestyrelsesevaluering er et anonymt evalueringsværktøj. Anonymiteten hæver kvaliteten og validiteten af besvarelserne, fordi garanteret anonymitet skaber tryghed og sikrer, at respondenterne svarer ærligt og retvisende.

  Evalueringen foregår online, så undersøgelsen kan gennemføres uafhængigt af geografisk tilstedeværelse. Det betyder, at medlemmerne svarer uden tidspres, når det passer dem, og basalt set får rum til at tænke sig grundigt om. BoardWise sikrer dermed ikke blot uafhængige svar leveret i trygge rammer, men også besvarelser, der er gennemtænkte og velovervejede.

  "Når man kan sidde roligt for sig selv og vurdere egen rolle, sparer man tid. De fleste svarer også mere ærligt, når det foregår anonymt." 

  Fie Hansen-Hoeck, Formand i Madkulturen

 • Testet af professionelle!

  BoardWise bestyrelsesevaluering er udviklet af meget erfarne bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere. Alle har stor erfaring med professionel evaluering og spørgeskemaundersøgelser.

  Ejerkredsen kommer fra flere brancher, virksomhedstyper og størrelser. Derfor fokuserer værktøjet benhårdt på relevante problemstillinger, krav og nøgleområder, som går igen i og på tværs af alle bestyrelser.

  Bestyrelsesevalueringens design og funktionalitet er tryktestet på toneangivende danske virksomheder og kvalitetssikret af fagfolk.

  "BoardWise-evalueringen er meget fyldestgørende. Strukturen sikrer, at man får alle relevante aspekter med. Faktisk fik jeg op til flere ”nå ja”-oplevelser undervejs, da den spurgte ind til nogle ting, som jeg ikke lige havde tænkt på, man skulle evaluere." 

  Jens Okholm, Formand i Dansk Halbyggeri A/S og Logitrans A/S

 • Spar tid og penge!

  Styrken i BoardWise bestyrelsesevalueringen er, at formanden får frihed til at vælge, hvordan resultaterne skal bruges. Uanset om evalueringen i sig selv skal inspirere og vejlede til bedre bestyrelsesarbejde – eller om evalueringen skal tjene som et velfunderet første skridt i en større proces med at inddrage eksterne konsulenter.

  Med BoardWise følger der hverken omkostningsforøgende mellemled eller lange analyser. Det sparer virksomheden for bøvl og giver mulighed for at bruge pengene mest fornuftigt. 

  En fuld BoardWise bestyrelsesevaluering, inklusiv rapport, fås fra 15.000 kr. ekskl. moms. 

  "Rapporteringen har givet en god indgangsvinkel til at diskutere nogle af de emner, der er lette at glemme i en kørende bestyrelse. Den visualiserede spredning i besvarelserne har også initieret en god dialog om, hvor der skal fokuseres for at gøre bestyrelsesarbejdet endnu bedre."

  Henrik Kjeldgaard, Bestyrelsesmedlem i Dansk Halbyggeri

BoardWise bestyrelsesevaluering

Styrk din bestyrelse og forløs potentialerne

BoardWise er et lettilgængeligt og online evalueringsværktøj, baseret på nøje udvalgte spørgsmål. De enkelte bestyrelsesmedlemmer får tilsendt undersøgelsen og svarer anonymt. Resultatet præsenteres herefter i en grafisk overskuelig rapport, der giver bestyrelsen et dybt indblik i aktuelle problemstillinger og potentialer.

BoardWise giver dermed et objektivt øjebliksbillede af bestyrelsens tilstand og et oplyst handlingsgrundlag for det videre arbejde - en præcis pejling, der skaber øjeblikkelig effekt.